Het kwantumfysica model van Lichtmatrix Technologie

Artikel geschreven door:

Hubert Maria Dietrich                                                                    

München Lichtmatrix Laboratorium

Dr.rer.nat.Michael König

Quantum Natuurkundige & AuteurOnze wereld op kwantumniveau

Op subatomair niveau hangen materiaaleigenschappen af van hun chemische samenstelling, productie- en informatieprocessen. Fysische eigenschappen zoals oppervlaktespanning, geleidbaarheid, de brekingsindex van vloeistoffen en vaste stoffen en warmtecapaciteit kunnen veranderen door informatie of de-informatieprocessen.

Moderne modellen van de kwantumfysica beschrijven hoe informatie en de-informatieprocessen de materiaaleigenschappen van stoffen beïnvloeden.

 

De Franse kernfysicus Jean E. Charon heeft aangetoond dat informatie al bestaat op het laagste niveau van elementaire deeltjes zoals het elektron. Volgens zijn theorie is een elektron een multidimensionaal of holografisch deel dat zijn eigen inwendige ruimte tijd heeft gevuld met fotonengas.

 

 

kwantumfysica & Lichtmatrixtechnologie

Het Lichtmatrix Laboratorium heeft vastgesteld dat alle informatie in het fotonengas gelijk is aan een lichtstructuur, vergelijkbaar met de lichtstructuur van de DNA codering. Deze structuren in het fotonengas werken in op het elektron als een geheel. De overdracht van informatie van het ene elektron naar het andere gebeurt via virtuele fotonen die communiceren via kwantums van elektrostatische interactie. Op deze manier kunnen elektronen informatie uitwisselen en de externe eigenschappen van het materiaal beïnvloeden.

 

Aan de hand van Lichtmatrix Technologie kan het vuil dat zich hecht op behandelde oppervlaktes worden verminderd. In het productieproces van een Lichtmatrix product genereren we ultrazwakke kwantums van communicatie. Elke keer dat een Lichtmatrix product in aanraking komt met een oppervlak, communiceren de ultrazwakke kwantums met het fotonengas dat zich binnen de innerlijke ruimte-tijd van de elektronen bevindt.

 

Bij het toepassen van Lichtmatrix producten zal het fotonengas van de elektronen van het materiaal zich omzetten in een tijdelijke fase van een ultrazwakke energietoestand. Het elektron gebruikt deze toestand om het fotonengas te herstructureren, wat vergelijkbaar is met een zelf-geïnduceerde vorm van de-informatie. Hierdoor zullen de elektronen van het oppervlak zich naar hun oorspronkelijke toestand herstellen. 

 

Wanneer bijvoorbeeld Butzwasser® op een oppervlakte gebruikt wordt, is er een intense communicatie tussen de elektronen in de aangrenzende atomen, wat een stroom van fotonen doet toenemen van buitenaf. In deze levendige toestand is er duidelijk een verhoogde capaciteit van elektromagnetische energie, die de hechting van vuil op het oppervlak vermindert.